Senaste informationen

Betalbranschen är en kraftigt reglerad bransch, eftersom den hanterar känslig och privat finansiell information. Dessa regleringar är till för att skydda alla inblandade - kortinnehavare, handlare, kortinlösare och utfärdande banker. Vi är uppdaterade med och följer alla gällande regelverk. Vårt mål är att säkerställa att du känner till vad som händer i branschen, så att du alltid följer de bestämmelser som finns. Nedan hittar du senaste nytt om förändringar hos kortföretagen, kunduppdateringar och datasäkerhet. 

Senaste Nytt

No result found

Uppdaterade Villkor för tjänster (Terms of Service, TOS) som träder i kraft den 1 mars 2023

20 december 2022

Elavon har uppdaterat sina Villkor för tjänster och ändringarna träder i kraft den 1 mars 2023

Din guide til PSD2

24 juni 2019

Ökad säkerhet för kortinnehavare med Strong Customer Authentication (SCA)

Vägleder dig genom PSD2

20 oktober 2019

Förbättra kortinnehavarens säkerhet med stark kundautentisering (SCA)

Uppdaterade Villkor för tjänster (Terms of Service, TOS) som träder i kraft den 14 september 2019

1 juli 2019

Elavon har uppdaterat sina Villkor för tjänster och ändringarna träder i kraft den 14 september 2019. Ändringarna gäller huvudsakligen två områden.

Interimslösning för Resebranschen och Besöksbranschen

5 October 2020

För att Resebranschen och Besöksbranschen ska kunna uppfylla de säkerhetskrav som listas i PSD2s tekniska standard med stark kundautentisering (SCA Strong Customer Authentication), så måste hela leverantörskedjan ha uppgraderats för att stödja överföring av autentiseringsdata – allt från den första kontakten med kortinnehavaren (bokningar via direkta eller indirekta försäljningskanaler), till handlaren/butiken (din verksamhet).

DCC 2020 Uppdatering

15 april 2020

Elavon har uppdaterat sina Villkor för tjänster och ändringarna träder i kraft den 14 september 2019. Ändringarna gäller huvudsakligen två områden.

PSD2 Praktisk konsekvensguide för betalningar ”ansikte mot ansikte” (med kortet närvarande)

14 januari 2020

Direktivet (2) om betaltjänster (Payment Services Directive 2, PSD2) kräver stark kundautentisering (SCA) för alla korttransaktioner som utförs ansikte mot ansikte (med kortet närvarande) eller i butiksmiljö.

Orsakskoder för avvisade auktorisationer infört av Visa från april 2021

31 March 2021

Från och med april 2021 inför Visa nya regler.

Hör av dig - vi finns här för att hjälpa till

Kundservice

(+46) 08-59 36 64 67 / kundservice@elavon.com

Mån-Fre 8:00 - 16:00

Vänligen ha ditt Merchant ID (MID)-nummer redo när du ringer oss

Kontakta oss