Heading
Heading

Rapportering

En kraftfull rapporteringslösning för ditt företag

Administrera dina betalningar mer effektivt

Vårt nätbaserade rapporteringsverktyg ger dig möjlighet att administrera dina betalningar på ett effektivare sätt. Nyckeln är att ha tillgång till rätt information när du behöver den. Då kan du göra nödvändiga justeringar, upptäcka potentiella möjligheter och hantera oförutsedda händelser på ett enklare sätt.

Administrera alla dina kortbetalningar

Relevanta rapporter och export av analyser

iMerchantConnect ger dig tillgång till detaljerad information som kan ha stor betydelse för din verksamhet. Du får snabbt och enkelt tillgång till informationen du behöver.