The site you requested may not be relevant in your area.

Global närvaro

Gränslösa möjligheter

Varje år hanterar Elavon över 3 miljarder transaktioner till ett värde av mer än 300 miljarder dollar världen över. Teknologi och innovation öppnar hela tiden för nya möjligheter i branschen för betalningslösningar. När företag anpassar sig för att möta krav från internationella kunder, levererar vi flexibla och innovativa betalningslösningar till mer än 1,3 miljoner kunder världen över. Vi är världsledande på inlösen inom flygbolag. Vi är bland de fem största leverantörerna inom hotell, resor, restaurang, detaljhandel och offentlig sektor. Vi har bred kompetens och över 40 års erfarenhet. Oavsett vilken typ av företag du driver, och oavsett var i världen du befinner dig, så har Elavon en lösning som passar dig.

back to top

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.