The site you requested may not be relevant in your area.

Uppdatering avseende Definitionen av Säkra och Osäkra Transaktioner

 

Nyligen informerade Elavon dig om en uppdatering avseende definitionen av säkra transaktioner. Det sammanfattades i det prisschema som gäller från och med 1 januari 2019.  Uppdateringen rör hanteringen av Säkra och Osäkra transaktioner.   Nedan finner du ytterligare information.  

 

Vad har ändrats? 

2016 introducerade Elavon nya definitioner för olika typer av transaktionsprocesser – ”säkra” respektive ”osäkra”.  Avgiften, The Merchant Service Charge (MSC), är högre för osäkra transaktioner. 

 

Prisschemat från 2016 fastställde att säkra transaktioner är:

Chip& Pin (EMV), contactless, V.me-transaktioner, Verified by Visa, MasterCard SecureCode, samt de transaktioner som redovisas till Elavon inom 3 dagar.

 

Denna definition av “säker” har nu uppdaterats enligt nedan, och gäller från och med 1 januari 2019.

 

Säkra transaktioner är transaktioner som Elavon (med hänvisning till kortföretagens regelverk) definierat som säkra. De inkluderar de flesta transaktioner med Chip & Pin (EMV), contactless och V.me-transaktioner, samt de flesta transaktioner som genomförs med Verified by Visa och MasterCard SecureCode. De inkluderar också de transaktioner som redovisats till Elavon inom 3 dagar.

 

Osäkra transaktioner är samtliga transaktioner som inte processas enligt gällande regler för säkra transaktioner.

Vad innebär Säker och Osäker?

Säkra och osäkra transaktioner refererar till vilken typ av process och teknik som används när ett kort kontrolleras.

 

Varje gång en transaktion processas måste följande kriterier bedömas:

Typ av inmatning/kontakt (Entry Type) + Utfärdande region (Region of Issuance) + Typ av kort (Card Type) + Typ av transaktion (Transaction Type). 

 

Alla fyra kriterier måste bedömas som säkra enligt kortföretagens regelverk (till exempel Visa eller MasterCard, beroende på typ av kort) för att transaktionen ska anses processadi enlighet med godkänd säkerhetsnivå. 

Hur bestäms avgifterna?

Vanligtvis så delar kortföretagen upp transaktioner efter region (till exempel kort som används inom EEA, eller inter-regionala kort utfärdade i USA som används inom EEA), typ av kort (till exempel Visa debet eller MasterCard commercial) samt typ av transaktion (till exempel Chip and Pin, Ecommerce etc).  Elavon processar i sin tur dessa transaktioner som säkra eller osäkra, och samtliga transaktioner som processas som osäkra åläggs en högre transaktionsavgift.  Varje transaktion måste också redovisas inom den föreskrivna tiden (3 dagar) för att säkerhetskriterierna ska anses vara uppfyllda.*

 

*En transaktion som inte inkommit/redovisats (ej batched) i rätt tid, kommer automatiskt att debiteras avgiften för osäker transaktion, oavsett. 

 

Hur transaktioner processas och debiteras är tydligt sammanställt på er faktura/avi under delen för kortavgifter (Card Fees), där varje typ av transaktion kan identifieras under Description. Se exempelnedan. Visa Consumer Debit Non Secure-transaktioner samt Merchant Service Charge (MSC) kommer anges under Discount Rate. 

Varför debiteras en, vid försäljningstillfället, säker transaktion ibland som osäker?

Vanligtvis kommer följande transaktionstyper att klassificeras, processas och debiteras som säkra när utfärdande region, korttyp samt transaktionstyp samtliga bedöms vara säkra enligt kortföretagens regelverk:

 

  • Contactless
  • Chip & Pin (EMV)
  • Verified by Visa
  • MasterCard Secure Code
  • V.me

 

Däremot – om korttyp, transaktionstyp och/eller utfärdande region bedöms vara osäkra, eller det inte tydligt kan avgöras om den är säker/osäker, kan processen/transaktionen debiteras som osäker oavsett hur transaktionen gick till vid försäljningstillfället. 

Någon av kombinationerna nedan:

Någon av kombinationerna nedan;

 

  • Kort utfärdat utanför EEA, och som enligt kortföretagen bedöms osäkert, se förtydligande nedan: 

EEA-länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien.

 

Ej EEA-länder: Samtliga länder som inte finns med på listan ovan.  

 

  • Vissa korttyper inklusive (ej fullständig):

Kommersiella kort: Visa Business, Corporate eller Purchasing.

Visa Premium och Super Premium: Infinite, Infinite Privilege, Platinum, Rewards,Select, Signature, Ultra High Net Worth. 

 

  • Contactless-transaktioner över contactless-gränsen där kortinnehavarens verifikation inte tillhandahållits:

För contactless-betalningar på belopp under Contactless CVM-gränsen krävs inte CVM, kunden kan bara ”tap & go”. Notera att Contactless CVM-gränsen (Cardholder Verification Method) varierar från land till land.

 

Verifikation från kortinnehavaren krävs för contactless-korttransaktioner som överstiger CVM-gränsen (t.ex. genom online PIN som använder the merchant PIN pad eller signatur) eller när kortutfärdaren kräver kortinnehavarens verifikation även om transaktionsbeloppet understiger CVM-gränsen.

Contactless-transaktioner över CVM-gränsen som inte har någon kortinnehavarverifikation, är osäkra transaktioner.

Prisschema

Nedan återfinns ett exempel på prisschema som det kommer att se ut efter genomförda uppdateringar.

back to top

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.